Szymonka


Pozycja jezior Mazurskich - Węzeł obrony Szymonka


[Bateria wieżyczek 5,3cm] [Bateria Szymonka 10cm] [Dzieło piechoty Szymonka] [Dzieło piechoty Szymonka]
Węzeł obrony Szymonka. Rozmieszczenie umocnień

Zespół umocnień budowanych od 1899r. do obrony mostu drogowego na kanale Szymońskim. Składał się z dwóch dzieł piechoty (Infanteriewerk), wspierającej baterii dla dział polowych 10cm oraz baterii przewożnych wieżyczek 5,3cm w zakolu kanału.


Infanteriewerk Schimonken - Dzieło piechoty Szymonka Zachód

Dzieło piechoty - reduta o niskich wałach ziemnych z centralnym schronem pogotowia o ścianach betonowych o grubości 80cm i sklepieniu o grubości 100cm.


[Dzieło piechoty Szymonka]
Plan z 1920 roku

[Dzieło piechoty Szymonka Zachód] [Dzieło piechoty Szymonka Zachód]
Widok ruin schronu

[Dzieło piechoty Szymonka Zachód]
Widok ruin schronu

Infanteriewerk Schimonken - Dzieło piechoty Szymonka Wschód

Dzieło piechoty - reduta o niskich wałach ziemnych z centralnym schronem pogotowia o ścianach betonowych o grubości 80cm i sklepieniu o grubości 100cm.


[Dzieło piechoty Szymonka Wschód] [Dzieło piechoty Szymonka Wschód]
Widok ruin schronu

[Dzieło piechoty Szymonka Wschód]
Widok ruin schronu

Bateria wieżyczek przewoźnych 5,3cm

Uzbrojenie: 2 armaty szybkostrzelne Grunson 5,3cm- Schnellfeuerkanone


[Bateria wieżyczek przewoźnych] [Bateria wieżyczek przewoźnych]
Stanowisko wieżyczek z podręcznymi magazynami amunicji
Schron pogotowia

Baterie Schimonken - Bateria Szymonka

Bateria dla 9 dział polowych kalibru 100mm.


[Bateria Szymonka]
Plan z 1920 roku

[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
Widok ruin schronu

[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
Widok ruin schronu

[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
[Bateria Szymonka] [Bateria Szymonka]
Widok na stanowiska dział i nisze amunicyjne

Literatura:
  • Rużewicz W. Fortyfikacje nowożytne w Prusach Wschodnich - przewodnik Łódź 2006
  • Bujas P. Blokhauzy wieżowe węzła oporu Ruciane- Guzianka [w:] Infort 1/1997
  • Płoski A., Grygo A. Karty Fortyfikacji. Pozycja Jezior Mazurskich Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie 2005
  • Biskup K., Dudek M., Giruć S., Hirsch R., Rużewicz W., Żywiczyński A. Fortyfikacje XIX- i XX-wieczne na obszarze województwa suwalskiego cz. I Gdańsk- Giżycko - Suwałki 1997

Autor: hege22, Igor, Adam Płoski

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |