Mamerki


Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) "Anna"


Nazwa niemiecka: Mauerwald


[Elektrownia] [Kotłownia] [Stacja trafo] [Ruiny stacji kolejowej] [VO2 Szefa Transportu generała Gercke] [K5 Szefa Łączności generała Fellgiebela] [K5 Szefa Wydziału Operacyjnego generała Heusingera] [K5 Szefa Wywiadu Obce Armie Wschód generała Gehlena] [V2] [V2] [Stacja uzdatniania wody] [Kotłownia i elektrownia] [KO5] [VO2] [K5] [Stacja trafo] [V2]
[Mamerki]
Mamerki. Położenie obiektów (Dół liter oznaczających typ schronu wskazuje wejście)
2- Schron V2, 3- Schron stacji transformatorowej, 4- Schron K5, 5- Schron VO5 Głównego Kwatermistrza generała Wagnera, 6- Schron KO5, 7- Schron stacja uzdatniania wody, 8,9- Schron V2, 10- Schron stacji transformatorowej, 11- Schron kotłownia, 12- Schron elektrownia, 13- Schron K5 Szefa Wywiadu Obce Armie Wschód generała Gehlena, 14- Schron K5 Szefa Wydziału Operacyjnego generała Heusingera, 15- Schron K5 Szefa Łączności generała Fellgiebela, 16- Schron V2 (w połowie przebudowy na VO2) Szefa Transportu generała Gercke, 17- ruina dworca kolejowego, 18- Schron V2Szefa Wydziału Organizacyjnego generała Stieffa,
19- Schron K5 oficera łącznikowego Marynarki Wojennej, 20,21,22- Schron V2, 23- Schron kotłownia, 24- Schron elektrownia, 25,26,27- Schron V2, 28,30- Schron łączności, 31- Fundament schronu

Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) i Kwatermistrzostwa Wojsk Lądowych "Anna" znajduje się 18km na północ od Gierłoży przy bocznej drodze z Kętrzyna do Węgorzewa. Kwatera zaczęła powstawać od jesieni 1940 roku. Była cały czas modernizowana i rozbudowywana aż do jesieni 1944 roku. Kompleks składał się z ponad 150 budynków, w tym 29 żelbetonowych schronów przeciwlotniczych i kryjących infastruktrę techniczną.

Obszar podzielony był na trzy strefy:
W Strefie I "Quelle" znajdowały się schrony i budynki OKH.
W Strefie II "Fritz" znajdowały się schrony i budynki Kwatermistrzostwa Wojsk Lądowych oraz stacja kolejowa.
W Strefie III "Brigitte Stadt" znajdowały się schrony i budynki łączności oraz służb pomocniczych.
Schrony V2 (2 pomieszczenia wewnętrzne) i K5 (5 pomieszczeń wewnętrznych) zbudowane w pierwszym okresie budowy miały ściany zewnętrzne i stropy o grubości 2m. Po zwiększeniu zagrożenia lotniczego dla kwatery wiosną 1944 roku zaczęto wzmacnianie budowli. Istniejące schrony zaczęto obudowywać warstwą żelbetonu o łącznej grubości 4-6m (schrony po przebudowie VO2 i KO5).
Czerwone liczby przy schronach nie odzwierciedlają żadnej oryginalnej numeracji, choć dla orientacji są naniesione na budynki w formie czarnych cyfr na tle żółtego kwadratu.

Literatura:

  • Szymańscy M. i J. Kwatery Główne Hitlera oraz niemieckie stanowiska dowodzenia w Polsce Łódź 2002
  • Hák Z. Hitlerovo Vlčí doupĕ Karlov 1998
  • Rużewicz W. Fortyfikacje nowożytne w Prusach Wschodnich
  • Wasilenko B. Mamry i okolice. Przewodnik. Tajemnice budowli na Mazurach Kętrzyn 2000
  • Plebańczyk B. Mamerki. Plan brw
  • Plebańczyk B. Mamerki. Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych brw

Autor: hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   Strefa I "Quelle"  |   Strefa II "Fritz"  |