Lidzbark Welski


Umocnienia polowe w pasie działania Armii Modlin - Pozycja Lidzbark Welski


[Schron (6)] [Schron (5)] [Schron (4)] [Schron (3)] [Schron (2)] [Schron (1)]
Pozycja Lidzbark. Rozmieszczenie umocnień

Umocnienia Pozycji Lidzbarskiej zostały wzniesione w przeciągu ostatnich dwóch tygodni sierpnia 1939r. Plany przewidywały wybudowanie 14 schronów na tej pozycji, jednak z powody braku wystarczającej ilości budulca udało się wznieść tylko 6. Pozycja Lidzbarska miała charakter obronny. Wykonano ją pomiędzy jez. Lidzbarskim, a wsią Bełk, na południowym brzegu rzeki Wel. W ramach pozycji wybudowano wyłącznie obiekty do prowadzenia ognia jednobocznego na 1 ckm. Pozycja Lidzbark miała za zadanie zabezpieczać od zachodu 20 DP Armii "Modlin" i Pozycję Mławską. Schrony lidzbarskie zostały obsadzone przez żołnierzy następujących jednostek stacjonujących w mieście: Nowogródzka Brygada Kawalerii, 3 Kompania Obrony Narodowej, ułani 25. Pułku Ułanów.
We wrześniu 1939r. w Lidzbarku nie toczyły się poważniejsze walki (tylko patroli i małych pododdziałów), a na przedpolu zaobserwowano loty rozpoznawcze nieprzyjaciela. Do walk z wykorzystaniem wybudowanych schronów Pozycji Lidzbarskiej nie doszło. Kiedy w dniu 4 września 1939r. wojska niemieckie przerwały linię pod Mławą i Grudziądzem dowódca Nowogródzkiej BK gen. Władysław Anders zarządził wycofanie się z Lidzbarka w kierunku Warszawy.
Czerwone liczby przy schronach dodano dla orientacji, nie odzwierciedlają żadnej oryginalnej numeracji.


Schron (1)

Typ : Lekki schron bojowy dla 1 ckm o ogniu jednobocznymbocznym
Lokalizacja: Obiekt znajduje się na północny - zachód od miasta, na wyniesieniu, po zachodniej stronie drogi Lidzbark Welski - Wlewsk, nad brzegiem jeziora Lidzbarskiego, w pobliżu niewielkiego budynku magazynowego.
Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna.
Konstrukcja: Ściany: żelbet (z prętami pionowymi i siatką przeciwodpryskową), grubość ściany czołowej 1,20 - 1,50 m, ściany tylnej 55 cm., Strop: żelbetowy - nierównomiernie zbrojony, grubości 1 m.
Obiekt na planie kwadratu, wejście wymiarów 120 x 65 cm osłonięte przelotnią.
Strzelnica o profilu przeciwrykoszetowym, po obu stronach wejścia otwory strzelnicze.
W obiekcie pozostałości szalunku z okresu budowy.


[Schron bojowy]
Lokalizacja

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Wejście z przelotnią

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Orylon i strzelnica

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Strzelnica
Wejście, strzelnica obrony wejścia i otwór (prawdopodobnie) na przewód kominowy

Schron (2)

Typ : Lekki schron bojowy dla 1 ckm o ogniu jednobocznymbocznym
Lokalizacja: Obiekt znajduje się w południowej części miasta, na osiedlu domów jedno i wielo rodzinnych. Na terenie ogrodzonej, prywatnej posesji przy ul. E. Orzeszkowej.


[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Lokalizacja
Strzelnica

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Wejście z przelotnią

Schron (3)

Typ : Lekki schron bojowy dla 1 ckm o ogniu jednobocznymbocznym
Lokalizacja: Schron zlokalizowany po południowej stronie drogi z Lidzbarka Welskiego do wsi Bełk, na wyniesieniu, przy krawędzi lasu, przed kolonijnymi zabudowaniami wsi Jamielnik.


[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Schron od strony strzelnicy

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Strzelnica
Strop

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Przelotnia
Wejście, strzelnica obrony wejścia i otwór (prawdopodobnie) na przewód kominowy

[Schron bojowy] [Schron bojowy]
Strzelnica

Literatura:
  • Płoski A. Inwentaryzacja zespołów fortyfikacji wojskowych pochodzących z okresu 1939 - 1944 z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, wchodzących w skład: Pozycji Iławskiej, Pozycji Piskiej, Pozycji Lidzbark Welski Olsztyn 2006 (rękopis w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie)
  • Kucharski S., Kurzawa P., Nadolny W. Lekkie schrony bojowe w pasie działania Armii Modlin w 1939 r. Wyniki badań terenowych [w:] Forteca 1/2003

Autor: Adam Płoski (ROBiDZ w Olsztynie)

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   Pozycja Lidzbark Welski cz.2  |