Iława


Pozycja Iławska - IławaNazwa niemiecka: Deutsch Eylau

Umocnienia osłaniające ważny węzeł komunikacyjny w Iławie powstały latem 1939r. Składa się z conajmniej 4 schronów bojowych, blokujących główne drogi kilka kilometrów na południe od miasta.
Oprócz schronów zaznaczonych na mapie prawdopodobnie istniał jeszcze jeden schron zlokalizowany po zachodniej stronie linii torów kolejowych Iława – Działdowo.

[Umocnienia wiaduktu kolejowego koło lokomotywowni] [Umocnienia mostu kolejowego na Iławce] [Okop] [MG-Schartenstand] [MG-Schartenstand] [MG-Schartenstand] [MG-Schartenstand]
[Iława]
Iława. Położenie schronów


MG-Schartenstand (1)

Typ : MG-Schartenstand D
Schron bojowy dla km
Lokalizacja: Obiekt znajduje się we wsi Karaś na terenie posesji nr 12, po zachodniej stronie drogi biegnącej przez wieś, po zachodniej stronie drogi biegnącej przez wieś, około 2,5 m od szosy asfaltowej.
Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna oraz maskująca, drewniana szopa (posadowio-ne bezpośrednio na schronie) z dwuspadowym dachem krytym papą.
Konstrukcja: Konstrukcja schronu ze słabo zbrojonego betonu na profilach z blachy falistej - w przekroju o profilu litery "H". Otwór strzelniczy ukształtowany na zewnątrz w profil przeciwrykoszetowy. Grubość ścian bocznych schronów wynosi 60 cm, a ściany przedniej 50 cm, pozostałe ściany są 30 cm grubości.
Obiekt pozbawiony płyty pancernej.


[Schron] [Schron]
[Schron] [Schron]
Schron z maskującą go szopą

[Schron] [Schron]
[Schron] [Schron]
Strzelnica z odciskiem po płycie pancernej 422P01

[Schron] [Schron]
Zejście do schronu
Blacha falista

MG-Schartenstand (2)

Typ : MG-Schartenstand D
Schron bojowy dla km
Lokalizacja: Obiekt znajduje się pomiędzy linią torów kolejowych Iława - Toruń, a wsią Radomek, w pobliżu drogi leśnej.
Schron całkowicie zniszczony.


[Schron] [Schron]
[Schron] [Schron]
Ruiny schronu

MG-Schartenstand (3)

Typ : MG-Schartenstand D, przebudowany na schron bierny
Schron bojowy dla km, póżniej bierny
Lokalizacja: Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Iława - Radomno, po jej zachodniej stronie, około 600 m na południe od granic miasta.
Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna.
Konstrukcja: Obiekt zmodyfikowany na przełomie jesieni i zimy 1944r.: zamieniono go ze schronu bojowe-go w bierny, poprzez zamurowanie strzelnicy do prowadzenia ognia czołowego, na miejscu której wstawiono wizjer. Ponadto wejście przykryto stropem, a w miejscu, gdzie pierwotnie znajdował się magazyn oraz dobudowano schron bierny (grubość stropu i ścian 50 cm.). Konstrukcja ze słabo zbrojonego betonu na profilach z blachy falistej o profilu litery "H".
Schron dobrze zachowany, brak płyty pancernej i wyposażenia.
Obok schronu duży obetonowany okop na działo, pojazd lub czołg.


[Pozycja] [Schron]
Widok na pozycję
Zejście do schronu

[Strzelnica] [Strzelnica]
Strzelnica

[Izba bojowa] [Izba pogotowia]
Izba bojowa z śladem po płycie pancernej 422P01
Izba pogotowia

[Przedsionek]
Przedsionek

[Izba bojowa] [Izba pogotowia]
Drzwi z izby bojowej
Drzwi z izby pogotowia

[Betonowy okop] [Betonowy okop]
Betonowy okop

MG-Schartenstand (4)

Typ : MG-Schartenstand D
Schron bojowy dla km
Lokalizacja: Obiekt znajduje się przy drodze Iława - Lubawa, po jej wschodniej stronie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi leśnej, dochodzącej do drogi prowadzącej do wsi Dziarny.
Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna.
Konstrukcja: Otwór strzelniczy ukształtowany na zewnątrz w profil przeciwrykoszetowy. Grubość ścian bocznych schronów wynosi 60 cm, a ściany przedniej 50 cm, pozostałe ściany są 30 cm grubości. Konstrukcja ze słabo zbrojonego betonu na profilach z blachy falistej o profilu litery "H".
Schron jest tzw. lustrzanym odbiciem schronu oznaczonego (1).
Schron dobrze zachowany, brak płyty pancernej i wyposażenia.


[Schron] [Schron]
Strzelnica

[Schron] [Schron]
Zejście

[Schron] [Schron]
Odcisk po płycie pancernej 422P01
Drzwi z izby bojowej

Literatura:
  • Dudek M. Pozycja Iławska [w:] Infort 17 2000

Autor: hege22, Adam Płoski (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie)

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |