Grudziądz


Most na WiśleMost kolejowo- drogowy, zbudowany w latach 1876-79, składa się z 11 przęseł o łącznej długości 1143 metrów. Odległość między osiami filarów wynosiła po 100 m, a światło przęseł po 97,3 m. Dźwigary miały pas górny paraboliczny, niezbieżny. W roku 1909 most wzmocniono dla dostosowania do zwiększonych norm obciążenia.
Most został wysadzony w 1939 roku, odbudowany przez Niemców, a w 1945 roku zniszczony ponownie. Zwalone do wody zostały wszystkie 11 przęseł. W latach 1947-51 most odbudowano.
Na obu przyczółkach most broniony był przez pary blokhauzów (wartowni) i stalowe bramy. Przy blokhauzach lewobrzeżnych umieszczono także stalową kratę.

Stan obecny: Wszystkie cztery blokhauzy po obu stronach rzeki są zachowane.


[Fragment mapy 2578 Graudenz] [Fragment mapy WIG]
Fragment mapy 2578 Graudenz 1:25 000 z 1899r.
Fragment mapy WIG 1:100 000 z 1935r.

[Plan mostu]
Plan mostu wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Plan lewobrzeżnego przyczółka wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Plan prawobrzeżnego przyczółka wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Plan lewobrzeżnych blokhauzów wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Plan prawobrzeżnych blokhauzów wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Krata stalowa wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Plan mostu]
Brama stalowa wg Zeitschrift für Bauwesen 1882

[Most od strony miasta]
Widok mostu od strony miasta

[Widok mostu z wzgórza zamkowego] [Widok mostu z wzgórza zamkowego]
Widok mostu z wzgórza zamkowego

[Widok mostu od spodu] [Widok jezdni]
Widok mostu od spodu
Widok jezdni

Prawy brzeg Wisły

[Północny blokhauz] [Północny blokhauz]
Północny blokhauz (lewe zdjęcie z 2003r. przed wyburzeniem budynku zbudowanego na stropie)

[Północny blokhauz] [Północny blokhauz]
Północny blokhauz

[Północny blokhauz] [Północny blokhauz]
Północny blokhauz

[Południowy blokhauz] [Południowy blokhauz]
Południowy blokhauz (lewe zdjęcie z 2003r. przed wyburzeniem budynku zbudowanego na stropie)

[Południowy blokhauz] [Południowy blokhauz]
Południowy blokhauz

Lewy brzeg Wisły

[Lewy brzeg] [Lewy brzeg]
Most z przyczółkami od zachodu

[Lewy brzeg] [Lewy brzeg]
Północny blokhauz z widocznym otworem okiennym- strzelnicą

[Lewy brzeg] [Lewy brzeg]
Północny i południowy blokhauz

Aktualizacja: 04.12.2011

Autor: hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   Zdjęcia archiwalne  |